Topenářské práce

Stavení činnost je specializovaná především na technická zařízení budov (TZB):

 • vytápění
 • plynová zařízení
 • vodovody
 • kanalizaci
 • rozvody ostatních médií
 • vzduchotechniku
Kotelna Na Veselí, P4

Zákazníkovi nabízíme komplexní servis nebo následující dílčí úkony:

Poradenství

Pří výstavbě nových nebo rekonstrukce stávajících zařízení, např. kotelen, výměníkových stanic, plynovodů, rozvodů tepla (ÚT) a teplé vody (TV), vodovodů, kanalizací atd., zákazníci obvykle nemají dostatečné odborné zázemí pro technické a ekonomické posouzení svého stavebního nebo podnikatelského záměru. Těmto zákazníkům v rámci  naší poradenské činnosti vypracujeme:

 • studie energetické a koncepční  především u velkých budov, areálů, obcí atd.
 • finanční analýzu podnikatelského záměru
 • návrh financování z provozních úspor metodami „EPC“  (Energy Performance Contrakting),   nebo „EC“ (Energy Contracting)
 • návrh financování z našich zdrojů

Inženýring

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme v zastoupení našich zákazníků především.

 • územní řízení zakončené územním rozhodnutím
 • stavební řízení zakončené stavebním povolením
 • kolaudační řízení
 • technické dozorování staveb
 • koordinace jednotlivých staveb
 • dokumentace

Dokumentaci zajišťujeme ve všech stupních a rozsazích.

 • studie technické a ekonomické pro velké stavební záměry (budovy, areály, obce)
 • projekty pro stavební povolení
 • projekty realizační
 • projekty skutečného provedení staveb
 • pasportizace stávajících zařízení a posouzení jejich technického stavu
 • provozní dokumentace :
  – revize výchozí
  – revizní knihy
  – místní provozní řády
  – provozní deníky
  – revize provozní

Výstavba a rekonstrukce

Výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících zařízení provádíme:

 • formou „na klíč“, tj. včetně všech prací a činností souvisejících
 • formou subdodávek pro jiné stavební společnosti

Údržba a opravy

Pro většinu našich významných zákazníků, ve volné kapacitě i pro ostatní zájemce, zajišťujeme údržbu a opravy především v oborech ústřední vytápění, zdravotní technika (vodovody, kanalizace) a plynová zařízení.

Instalatérské práce

 • Provádíme rozvody vody v domácnostech i průmyslových objektech.
 • Výměny, montáž rozvodů, včetně vybourání, zazdění a stavebních úprav.
 • Výměny stoupaček a ležatých rozvodů v obytných a bytových domech
 • Výměnu zastaralých ohřívačů teplé vody za plynové zásobníkové nebo průtokové ohřívače moderní konstrukce
 • Montáž nebo rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace ve standardních i nadstandardních materiálech (plast, měď, nerez)
 • Zařizovací předměty dle výběru zákazníka

Plynařské práce

Po posouzení stávajícího stavu zpracujeme návrh koncepčního řešení zásobování teplem včetně regulace.

Zajistíme projektovou dokumentaci.

Provedeme kvalitní montáž včetně servisu

 • domovní a průmyslové plynovody
 • plynové kotelny
 • plynové infrazářiče
 • dokumentace: revize výchozí, provozní, místní provozní řády, provozní deníky, atd.

Tepelná čerpadla, instalace a údržba

Tepelné čerpadlo je praktickým a trvalým řešením, které přináší dlouhodobé úspory. Používá se velice jednoduše a nepotřebuje mnoho místa, obvykle zabírá méně než půl metru čtverečního podlahové plochy. Výhodou je, že tepelným čerpadlem můžeme nejen vytápět, ale i chladit.

Typy tepelných čerpadel podle zdroje tepla:

 •  tepelné čerpadlo vzduch
 •  tepelné čerpadlo země
 •  tepelné čerpadlo voda

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám prostřednictvím našeho poptávkového formuláře.