Vyhráváme veřejnou zakázku pro Městský úřad Odolená Voda – provoz zařízení pro výrobu a distribuci tepla.