Komplexní servis

Tepelné zdroje

Komplexní servis znamená, že tepelné zdroje:

 • navrhujeme
 • projektujeme
 • stavíme zařízení
 • rekonstruujeme
 • spravujeme
 • provozujeme

Tepelné zdroje:

 • kotelny
 • výměníkové stanice
 • domovní předávací stanice
 • sekundární rozvody
 • otopné soustavy

Vše poskytujeme v jakéhokoliv rozsahu:

 • licencovaným způsobem
 • koncesovaným způsobem
 • mandátním způsobem
 • případně jiným smluvním způsobem.

Provoz tepelných zdrojů

Provoz tepelných zdrojů (kotelen, výměníkových stanic) a sekundárních rozvodů provádíme zásadně dvěma způsoby:

 • formou „na klíč“ u koncesovaných a licencovaných topných zdrojů. Při tomto způsobu provozu převezmeme smluvně veškeré povinnosti majitele tepelného zdroje
  – nákup médií
  – jednání s příslušnými úřady a  organizacemi
  – vlastní provoz
  – vyúčtování i správu
 • pouze technickým zajištěním provozu. V tomto případě si zákazník ostatní činnosti provádí sám.

Kotelny, výměníkové stanice

Kotleny a výměníkové stanice zajišťují dodávku požadovaného množství tepla pro vytápění a v některých případech i výrobu teplé vody.

Kotelny stavíme formou kompletní dodávky s výkonem do 50 kW i nad 50 kW

 • zajištění stavebního povolení
 • zpracování projektové dokumentace
 • montáž rozvodů
 • stavební práce
 • provedení zákonných revizí

Výměníkové stanice (VS) sestavujeme dle požadavku zákazníka a druhu VS.
Osazujeme je veškerou povinnou výbavou pro bezpečný provoz a dále expanzní nádobou s membránou.

Centrální dispečink

Tepelné zdroje (v případě požadavku zákazníka) připojíme na náš centrální dispečink, ze kterého 24 hodin denně sledujeme jejich provoz.

Sofistikovaný program umožňuje:

 • trvalé sledování všech definovaných provozních údajů
 • okamžité hlášení havarijních stavů (viz. havarijní služba)
 • okamžité i dlouhodobé vyhodnocování ekonomiky provozu, což nám umožňuje navrhovat úpravy za účelem snižování provozních nákladů TZ
 • minimalizovat oprávněné stížnosti na dodávky tepla a teplé vody, neboť jsme schopni kdykoliv zpětně prokázat parametry dodávaných médií (množství, teplotu, tlak, dobu odstávky …)

Havarijní služba pro energetiku

Havarijní službu v oborech:

 • ÚT a TV
 • plynová zařízení
 • zdravotně technická instalace
 • elektro

zajišťujeme především pro smluvní zákazníky, ve volné kapacitě i pro ostatní veřejnost.

V případě výskytu poruchy nebo havarijního stavu vyjíždí naše havarijní služba. U objektů připojených na náš centrální dispečink jsou poruchy nebo havárie většinou odstraněny dříve, než je zákazník vůbec zaregistruje. Doba dojezdů havarijní služby je se zákazníky smluvně stanovena.

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám prostřednictvím našeho poptávkového formuláře.