Fotografie

 • ORANŽERIE Pražského hradu
 • ORANŽERIE Pražského hradu
 • REKONSTRUKCE KOTELNY – Na Veselí, Praha 4 – PŘED / PO
 • REKONSTRUKCE KOTELNY – Na Veselí, Praha 4 – PŘED / PO
 • REKONSTRUKCE KOTELNY – Na Veselí, Praha 4 – PŘED / PO
 • REKONSTRUKCE KOTELNY – Počátecká, Praha 4
 • REKONSTRUKCE KOTELNY – Na Mlejnku, Praha 4 – PŘED / PO
 • REKONSTRUKCE KOTELNY – Na Mlejnku, Praha 4
 • REKONSTRUKCE KOTELNY – Na Mlejnku, Praha 4
 • Strojovna – Palác Myslbek, Praha 1
 • Strojovna – Palác Myslbek, Praha 1

Psané reference

 • 2024-04 Association of unit owners of house no. 2610 – 2617, Paťanka Street, Prague 6
 • 2024-04 Hiệp hội các chủ sở hữu đơn vị của ngôi nhà số. 2610 – 2617, Phố Paťanka, Praha 6
 • 2024-04 Объединение собственников квартир дома №1. 2610 – 2617, улица Патянка, Прага 6
 • 2024-04 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2610-2617, ulice Paťanka, Praha 6
 • 2024-01 SAPARIA a.s.
 • 2024-01 SAPARIA a.s.
 • 2024-01 SAPARIA a.s.
 • 2024-02 SAPARIA a.s.
 • 2023-11 BD Počátecká
 • 2023-10 BD Na Mlejnku
 • 2023-09 BD Nedvědovo náměstí
 • 2023-11 жилищное товарищество Počátecká – Михле
 • 2023-11 Hiệp hội nhà ở Počátecká – Michle
 • 2023-11 Housing association Pocatecka-Michle
 • 2023-10 Жилищное товарищество На Млейнку – Браник
 • 2023-10 Housing association Na Mlejnku – Braník
 • 2023-10 Hiệp hội nhà ở Na Mlejnku – Braník
 • 2023-09 Жилищное товарищество Недведово намести 7
 • 2023-09 Housing association Nedvědovo náměstí 7
 • 2023-09 Hiệp hội nhà ở Nedvědovo náměstí 7
 • 2023-02 Filmová a televizní fakulta akademie múzických umění v Praze
 • 2023-02 Město Dobrovice
 • 2021-11 SBO Praha-Modřany
 • 2023-02 Film and TV School of Academy of Performing Arts
 • 2023-02 CITY OF DOBROVICE
 • 2021-11-Residential-building-management-Prague-Modrany.pdf
 • 2021-10 Association of house owners Točitá 1724-1725
 • 2021-10 Community of house units in Prague 10, Na Vrších 1490
 • 2021-10 SOCIETY FOR THE HOUSE Zbudovská 765
 • 2021-10 Association of owners Prague 4, Čenětická
 • 2021-10 Housing Association Bellušova 1821-1822-1823
 • 2021-10 DĚLNICKÁ HOUSING ASSOCIATION 49
 • 2021-09 Community of Paťanka unit owners no. 2722
 • 2023-02 Школа кино и телевидения Академии исполнительских искусств в Праге
 • 2023-02 ГОРОД ДОБРОВИЦЕ
 • 2021-11 Управление жилыми домами Прага – Модржаны
 • 2021-10 oварищество домовладельцев Точита 1724-1725
 • 2021-10 Сообщество жилых домов в Праге 10, На Врших 1490
 • 2021-10 ОБЩЕСТВО ДЛЯ ДОМА Zbudovská 765
 • 2021-10 Товарищество собственников Прага 4, Ченетицка
 • 2021-10 ДЕЛЬНИЦКАЯ ЖИЛИЩНАЯ АССОЦИАЦИЯ 49
 • 2021-10 жилищное товарищество Беллушовa 1821-1822-1823
 • 2021-09 Сообщество владельцев квартир в Патянке №. 2722
 • 2023-02 Trường Điện ảnh và Truyền hình của Học viện Nghệ thuật Biểu diễn ở Praha
 • 2023-02 THÀNH PHỐ DOBROVICE
 • 2021-11 Quản lý tòa nhà dân cư Praha – Modřany
 • 2021-10 Hiệp hội chủ sở hữu nhà Točitá 1724-1725
 • 2021-10 Cộng đồng các đơn vị nhà ở Praha 10, Na Vrších 1490
 • 2021-10 XÃ HỘI CHO NGÔI NHÀ Zbudovská 765
 • 2021-10 Hiệp hội chủ sở hữu Praha 4, Čenětická
 • 2021-10 HIỆP HỘI NHÀ Ở DÉLNICKÁ 49
 • 2021-10 Hiệp hội nhà ở Bellušova 1821-1822-1823
 • 2021-09 Cộng đồng chủ sở hữu đơn vị Paťanka số. 2722
 • 2021-10 SV domu Točitá 1724,1725
 • 2021-10 Společenství vlastníků jednotek Na Vrších 1490
 • 2021-10 SVJ Zbudovská 765
 • 2021-10 Bytové družstvo Čenětická 2133-2134
 • 2021-10 BD Dělnická 49
 • 2021-10 BD Bellušova 1821-1822-1823
 • 2021-09 SVJ Paťanka 2722
 • 2021-09 SVJ 5.května 42, Praha 4
 • 2021-08 SV pro dvojdům 509-510, Praha -Michle
 • 2021-08 Rekonstrukce PK Dvorecké nám. 762
 • 2021-02 SVJ Dolní 150311
 • 2020-09 SVJ Kloboučnická 1602 výstavba plynové kotelny
 • 2020-09 KHS Dittrichova
 • 2020-08 Rekonstrukce plynové kotelny-SVJ 5.května 42, Praha
 • 2019-10 Zdravotnická záchranná služba – přestavba PK
 • 2019-10 Modernizace plynové kotelny Churáňovská
 • 2018-03 Domov pro seniory Dobřichovice
 • 2018-02 SVJ Podolská č.p.760 a 761
 • 2018-02 SV Na Klaudiánce 28 a 30
 • 2018-01 Bytové družstvo Na Mlejnku 99226
 • 2016-05 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • 2016-04 Sportovní klub OAZA Praha
 • 2016-02 Technická správa archivů a depozitů – SOA Praha
 • 2015-11 Oprava plynové kotelny Ledvinova – MČ Praha 11
 • 2013-07 Pražská teplárenská, a.s.
 • 2012-12 Ministerstvo spravedlnosti ČR
 • 2010-06 Městská část Praha 4
 • 2007-08 Národní knihovna ČR
 • 2005-05 Národní knihovna ČR
 • 2004-12 Crowne Plaza Prague
 • 2004-06 ČVUT v Praze
 • 2004-03 Diplomatický servis
 • 2003-01 Embassy of Mongolia Prague
 • 2002-07 Úřad vlády ČR
 • 2001-05 Správa Pražského hradu
 • 2000-04 Univerzita Karlova v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta